Η τοπική ώρα στο Πρετόρια/Πόλη του Ακρωτηρίου σε πλήρη οθόνη GR