Η τοπική ώρα στο Estādīyowm-e Varzeshī-ye Jahān-e Pahlavān Takhtī σε πλήρη οθόνη GR