Time in Farmington

Farmington
: :
Synchronisation via 3669...
Farmington UTC Time - 6 h
MDT (Mountain Daylight Time)