The local time in Zhejiang Sheng in full screen CA